Algemene voorwaarden

"Es fácil" kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van diensten van derden. 

Iedere (reis)aanbieder is aansprakelijk voor het deel van de reis dat hij aanbiedt. 

 De voorwaarden van de betreffende (reis)aanbieders zijn geldig.

"Es fácil" is verplicht tot een professionele uitvoering van de overeenkomst met de klant, en is alleen financieel aansprakelijk tot een maximum van het bedrag dat door de klant is betaald aan "Es fácil".

"Es fácil" is niet aansprakelijk bij schade van eigendommen, diefstal en verlies, natuurrampen, politieke omstandigheden, ziekte van de reiziger, vertragingen en wijzigingen in vliegschemas, overmachtsituaties enzovoort.

 

Verzekering

Indien de reis voor vertrek of tijdens de reis geannuleerd moet worden, is "Es fácil" daarvoor niet aansprakelijk.

"Es fácil" raadt aan om een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Gezondheid, veiligheid en reisvisum

"Es fácil" raadt aan om ruim voor vertrek deskundig advies in te winnen over vaccinaties, veiligheid en de eventuele aanvraag van een reisvisum.